Privacybeleid

1. Inleiding Masterfit Meals B.V. privacyverklaring  

Dit is de privacyverklaring van Masterfit Meals B.V. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer je een e-mail verzendt aan ons. Wij leggen jou duidelijk uit hoe wij jouw gegevens opslaan, hoelang deze bewaard blijven en wat precies het doel van de gegevensverwerking is. Daarnaast geven we duidelijk inzicht in hoe je gebruik kunt maken van jouw rechten met betrekking tot gegevensverwerking.  

Wat doet Masterfit Meals B.V. precies? Masterfit Meals B.V. staat voor dagverse, lekkere en gezonde producten. Al jouw gezonde producten worden van te voren artisanaal gemaakt in eigen keuken en snel bij jou aan de deur geleverd met ons eigen gekoeld transport.  

Dankzij onze ruim assortiment hebben wij aanbod voor iedereen. Tevens zijn de maaltijden uiterst geschikt om in te vriezen. Super makkelijk voor als je in bulk bestelt.  

Omdat we in verschillende situaties persoonsgegevens verwerken (of laten verwerken), hebben wij gekozen voor een uitgebreide privacyverklaring. Vaak zijn er namelijk situaties waarin Masterfit Meals B.V. jouw persoonsgegevens dient te verzamelen en te verwerken/gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het verzenden van facturen. Het is belangrijk dat je weet wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt en hoe je jouw wensen met betrekking tot de omgang met jouw persoonsgegevens aan ons kunt laten weten.  

Masterfit Meals B.V. neemt jouw privacy erg serieus en zal persoonlijke informatie op een veilige manier gebruiken en verwerken. Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG wetgeving). Deze Europese privacywetgeving is sinds 25 mei 2018 toepasselijk in België.  

Heb je het idee dat er niet op correcte wijze wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet om direct contact met ons op te nemen!  

info@masterfitmeals.com +32 497/16.16.39 – Elizabetlaan 321 – België 8301 Knokke-Heist 

Btw nummer: BE 0767 928 610                                                           

2. Categorieën persoonsgegevens 

 Voor ons is het noodzakelijk bepaalde persoonsgegevens op te vragen om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleidt zijn tot een natuurlijk persoon. De persoonsgegevens die wij (over het algemeen) opvragen:  

– Voor- en achternaam;  

– (Persoonlijk) e-mailadres  

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou verstrekt worden, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze zijn opgegeven voor verwerking door Masterfit Meals B.V.   

3. Grondslag en doel voor gegevensverwerking  

Op grond van de AVG wetgeving zijn wij verplicht een rechtmatige grondslag te hebben voor de verwerking van persoonsgegevens. Artikel 6 lid 1 sub a, sub b en sub c van de AVG zijn toepasselijk op onze situatie: de verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan op basis van jouw toestemming, omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en Masterfit Meals B.V. of omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 4 Artikel 13 lid 1 sub c van de AVG schrijft ons vervolgens voor om duidelijk aan te geven voor welke ‘verwerkingsdoeleinden’ de persoonsgegevens bestemd zijn. Hieronder volgt daarom een overzicht met verschillende verwerkingsdoeleinden.  

Er zijn een aantal doelen waar Masterfit Meals B.V. jouw persoonsgegevens voor verzamelt;  

3.1 Contact opnemen 

Heb je een e-mail gestuurd naar info@masterfitmeals.com , klantenservice@masterfitmeals.com of facturen@masterfitmeals.com? Of heb je informatie achtergelaten via het contactformulier, sociaal media of telefonisch? Dan worden de gegevens die je aan ons stuurt opgeslagen.  

3.2  Aankoop en levering producten 

Wanneer er wordt overgegaan op de aankoop van producten van Masterfit Meals B.V., is het verwerken van bepaalde gegevens nodig. Zonder deze gegevens is het voor Masterfit Meals B.V. niet mogelijk om de aankoop te voltooien. De benodigde gegevens zijn onder andere voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Tegelijkertijd dien je voor de levering jouw postcode, huisnummer en plaats op te geven. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk om de aankoop te voltooien en/of de producten te leveren.  

3.3 Account 

Op de website van Masterfit Meals B.V. heb je de mogelijkheid om eenvoudig een persoonlijk account aan te maken. Hiervoor dien je in ieder geval jouw naam en contactgegevens als e-mailadres op te geven.  

3.4 Nieuwsbrief  

Bij Masterfit Meals B.V. verzenden we een nieuwsbrief die je alleen ontvangt, indien je jezelf  hiervoor hebt ingeschreven. Je ontvangt geen nieuwsbrief als je hiervoor niet expliciet toestemming hebt gegeven.  

3.5 Sociaal media 

Masterfit Meals B.V. maakt gebruik van sociaal media, waaronder Facebook. Voor het gebruik van deze sociaal media worden geen cookies geplaatst. Informatie verwerkt via sociaal media, kan voor een ander doeleind worden gebruikt, indien de aard van het contact hiernaar noopt.  

3.6 Boekhouding  

Masterfit Meals B.V. is wettelijk verplicht om er een gedegen boekhouding op na te laten. Hierbij worden gegevens verwerkt die redelijkerwijs benodigd zijn tot het voldoen aan een gedegen boekhouding.  

4. Periode van opslag

Hierboven hebben wij aangegeven voor welke verwerkingsdoeleinden wij jouw persoonsgegevens gebruiken. Volgens artikel 13 lid 2 sub a van de AVG moeten wij aangeven wat de opslagperiode van persoonsgegevens is. Daarbij is het goed om te realiseren dat alle gegevens in ieder geval bewaard blijven voor de periode dat er werkzaamheden worden verricht, of de periode dat er redelijkerwijs vanuit mag worden gegaan dat gegevens nodig zijn. Elk laatste contactmoment tussen jou en Masterfit Meals B.V. geldt als een nieuw begin van de bewaringstermijn. 

5.Toelichting

5.1 Contact opnemen  

Wanneer je contact hebt opgenomen met Masterfit Meals B.V. bewaren wij de door jou opgegeven gegevens. Indien blijkt dat deze gegevens niet voor een ander doeleind nodig zijn, verwijderen wij deze gegevens na maximaal 1 jaar.

5.2 Aankoop en levering producten  

Met betrekking tot de aankoop en levering van producten, worden gegevens bewaard voor maximaal 2 jaar nadat de aankoop en levering is voltooid. Deze termijn geldt niet indien je een account hebt aangemaakt of de door jou opgegeven gegevens bestemd zijn voor de boekhouding.  

5.3 Account  

Gegevens verwerkt voor het aanmaken van een account, blijven bewaard voor zolang het account actief is. Indien het account wordt verwijderd, worden jouw gegevens direct verwijderd.  

5.4 Nieuwsbrief  

Heb je jezelf ingeschreven voor de nieuwsbrief? Dan blijven de door jou verstrekte gegevens bewaard voor zolang je ingeschreven staat. Bij uitschrijving worden jouw gegevens direct verwijderd.  

5.5 Sociaal media  

De door jou via sociaal media verstrekte gegevens blijven voor maximaal 1 jaar bewaard. Wanneer de gegevens voor een ander doeleind worden verstrekt, geldt de termijn van het desbetreffende doeleind.  

6. Boekhouding  

Indien de gegevens bestemd zijn voor onze boekhouding worden deze voor minimaal 7 jaar bewaard. Deze termijn wordt maximaal vermeerderd met een termijn van 5 jaar. 

6.1. Ontvangers van persoonsgegevens  

Masterfit Meals B.V. deelt persoonsgegevens met derde partijen: dit gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is. In alle gevallen zal Masterfit Meals B.V. zich als verwerkingsverantwoordelijke conformeren aan de AVG wetgeving, specifiek artikel 28 e.v. AVG.  

Om de beste service te garanderen vanuit Masterfit Meals B.V., werken wij samen met bepaalde externe partijen. Denk hierbij aan partijen die onze financiële zaken regelen. Hieronder bieden wij jou een overzicht van externe partijen die persoonsgegevens van jou ontvangen.  

Overzicht van derde partijen die persoonsgegevens van jou ontvangen:  

6.2  Boekhouder  

Voor het bijhouden van onze administratie maken wij gebruik van een externe boekhouder. Deze boekhouder zal in bepaalde gevallen persoonsgegevens inzien, zoals de gegevens die op een factuur of betaalbevestiging staan.  

6.3 Belastingdienst/overheidsinstanties  

Om te voldoen aan onze belastingplicht en/of enig ander wettelijk voorschrift delen wij de benodigde persoonsgegevens met de Belastingdienst en andere overheidsinstanties, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.  

6.4 Bezorging  

Om onze dienst naar volledigheid uit te kunnen voeren, delen wij bepaalde gegevens met koeriersdiensten. Deze worden ingeschakeld om de bestelde pakketten te leveren. Gegevens die gedeeld worden met onze eigen koeriersdienst zijn in ieder geval het afleveradres en voor- en achternaam.  

6.5 Cookies 

Wil je weten welke cookies Masterfit Meals B.V. plaatst? Raadpleeg dan onze cookieverklaring.  

7. Beveiliging  

Persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de daartoe bevoegde medewerkers van Masterfit Meals B.V. Deze persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. Waar dit mogelijk is, maken wij gebruik van een tweestapsverificatie (of reCaptcha).  

De Apparaten waarmee jouw gegevens zijn geopend, zijn ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan en/of gezichtsherkenning. Hierbij gaat het vanzelfsprekend om de noodzakelijke apparaten, zoals computers, laptops en mobiele telefoons.  

Ook wordt jouw bezoek aan de Masterfit Meals B.V. website beveiligd door ‘’https’’ beveiliging. Dit kun je zien aan het hangslot in de adresbalk. Dit betekent dat jouw verbinding met Masterfit Meals B.V. privé is. Hiermee zorgen we ervoor dat jouw persoonsgegevens tijdens websitebezoek veilig blijven.  

Masterfit Meals B.V. bewaard gegevens in eerste instantie niet op fysieke wijze. Mocht dit wel het geval zijn, kun je ervan uitgaan dat de gegevens veilig en in een afgesloten ruimte bewaard worden.  

8. Jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens 

Hieronder geven we jou een overzicht van de rechten die je hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens en ons gebruik hiervan. Hoewel we bij Masterfit Meals B.V. op minimale wijze persoonsgegevens verzamelen en verwerken, vinden wij het belangrijk je toch te wijzen op de rechten die je in het kader van de AVG hebt.

a. Recht op inzage (artikel 15 AVG)  

Te allen tijde heb je het recht jouw gegevens op te vragen, die bij Masterfit Meals B.V. zijn vastgelegd en bewaard. Dit kan middels het sturen van een e-mail of via telefonisch contact. Je krijgt dan een duidelijk overzicht van jouw gegevens. 

 b. Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)  

Kloppen jouw gegevens (die wij in bewaring hebben) niet meer of zijn deze veranderd? Dan heb je het recht om dit te laten rectificeren door Masterfit Meals B.V. 

c. Recht op overdracht van gegevens (artikel 20 AVG)  

Volgens de AVG heb je het recht, indien redelijk en mogelijk, Masterfit Meals B.V. te verzoeken gegevens over te dragen aan een andere partij.  

d. Recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG)  

Je hebt in bepaalde gevallen het recht om Masterfit Meals B.V. te vragen gegevens te vernietigen. Dit kun je doen met een beroep op het recht op vergetelheid. In de volgende situaties moet Masterfit Meals B.V. jouw persoonsgegevens vernietigen:  

– Masterfit Meals B.V. heeft jouw gegevens niet meer nodig voor doelen waar Masterfit Meals B.V. de gegevens voor verzameld heeft.  

– Je hebt uitdrukkelijk toestemming gegeven aan Masterfit Meals B.V. om gebruik te maken van gegevens, maar trekt deze nu in. Dit kan bijvoorbeeld via de ‘uitschrijf button’ voor nieuwsbrieven. 

 – Je maakt bezwaar tegen verwerking van gegevens. Je hebt een absoluut recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Zijn jouw belangen groter dan de belangen van Masterfit Meals B.V. met betrekking tot verwerking van jouw gegevens? Dan heb je een relatief recht van bezwaar. Dat betekent dat wissen niet direct hoeft te geschieden, maar pas wanneer is vastgesteld dat jouw belang zwaarder weegt.  

– Wanneer Masterfit Meals B.V. jouw gegevens onrechtmatig zou verwerken, heb je direct de mogelijkheid te vragen de gegevens te wissen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.  

– Wanneer Masterfit Meals B.V. een wettelijke bewaartermijn heeft overschreden, is Masterfit Meals B.V.  verplicht om jouw gegevens te wissen.  

– Wanneer je als betrokkene jonger dan 16 bent en Masterfit Meals B.V. heeft jouw gegevens verzameld, dan kun je vragen aan Masterfit Meals B.V. de gegevens direct te wissen.  

Er zijn uitzonderingen op het recht op vergetelheid uit de AVG. Zie voor meer informatie de volgende pagina.  

e. Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens  

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Masterfit Meals B.V. niet op de juiste wijze met uw persoonsgegevens is omgegaan. Dat kan via deze link. De Autoriteit Persoonsgegevens handelt deze klacht dan af. 

f. Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar (artikel 21 AVG)

Je hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen gegevensgebruik. Zeker in het geval van ‘direct marketing’.  

Gebruik maken van bovenstaande rechten?  

Een e-mail aan klantenservice@masterfitmeals.com , info@masterfitmeals.com of facturen@masterfitmeals.com  is in de meeste gevallen al genoeg om gebruik te maken van jouw rechten. Twijfelen wij eraan of je bent wie je zegt dat je bent? Dan kunnen wij jou verzoeken een kopie van jouw identiteitsbewijs aan te leveren, zoals dit is voorgeschreven door de Rijksoverheid. Echter zal in de meeste gevallen een minder ingrijpende wijze van identiteitsachterhaling voldoende zijn.  

9. Plichten

Masterfit Meals B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens, zoals aangegeven, op grond van een gerechtvaardigd belang. Jouw persoonsgegevens zullen nooit verkocht worden aan een derde.  

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van diensten. Wanneer je deze verplichte gegevens niet aan ons levert, kan Masterfit Meals B.V. de diensten niet (naar behoren) aanbieden.  

Indien het noodzakelijk is jouw gegevens te delen met andere partijen dan de hierboven genoemde partijen, zal daar uiteraard eerst jouw toestemming voor worden gevraagd door wijziging van ons Privacy Statement. Wij maken wijzigingen altijd kenbaar via de Masterfit Meals B.V. website. 

Masterfit Meals B.V. behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer Masterfit Meals B.V. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Tevens wanneer het gaat om eigendom of het beschermen van Masterfit Meals B.V.. Hierbij trachten wij jouw recht op privacy zoveel als mogelijk te respecteren.  

Heb je vragen over ons privacy beleid ? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.  

klantenservice@masterfitmeals.com +32 497/16.16.39 – Elizabetlaan 321 – B 8301 Knokke-Heist 

Btw nummer: BE 0767 928 610 

Versie 2022 

Onderhoud

Momenteel zijn we bezig met enkele aanpassingen te maken aan onze webshop.

Dit kan t/m donderdag 9/8 20.00 zorgen voor een lagere gebruiksvriendelijkheid tijdens het bestelproces. Ondervindt je hier te veel hinder van, kom dus na dit tijdstip terug om jouw bestelling te plaatsen.